Bakan Göktaş: Aileyi güçlendirmek zorundayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Tanıtım Toplantısı’nda, sosyal politikaların merkezine aileyi koyduklarını söyledi.

AA’nın haberine göre, “Aile insan hayatı kadar kadim ve mukaddes, milli ve manevi değerlerin kuşaklar arası aktarılmasını sağlayan, geleceği inşa eden en önemli birliktelik” diyen Göktaş, aile ne kadar güçlü olursa toplumun da her türlü risk karşısında o kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak, “Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye” hedefi için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Göktaş, “Tarihi, asırlara dayanan bir medeniyetin evlatları olarak, bizi biz yapan en güçlü yanımızı, aile kurumunu korumak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

‘ÜLKEMİZDE EVLİLİKLER, DOĞURGANLIK AZALIYOR’

Göktaş, afetler, küreselleşme, demografik değişimler, dijitalleşme ve bireyselleşme gibi etkenlerin aile bağlarını zayıflattığını ve insanları yalnızlaştırarak hayatın zorlukları karşısında korunmasız hale getirdiğini söyledi.

Tüm aile bireylerini tehdit eden zararlı akım ve alışkanlıkların aile yapısını ve değerlerini önemli ölçüde etkilediğini aktaran Göktaş, küresel ölçekte yürütülen dayatmalarla aile yapısının tahrip edildiğini, bu anlamda çocukları, gençleri ve aileleri korumanın bugün her zamankinden çok daha büyük bir sorumluluk arz ettiğini vurguladı.

Göktaş, giderek yaşlanan bir dünyada yaşandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz de yaşlanıyor. Yaşlı, yani 65 yaş üstü nüfus oranının 2030’da yüzde 13’ü, 2040’da yüzde 16’yı aşacağı öngörülüyor. Her ne kadar uzak görünse de 2080’de ülkemizde her dört kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor. Küresel ölçekteki eğilime paralel olarak ülkemizde de evlilikler azalıyor. Ortalama ilk evlenme yaşı yükseliyor ve boşanma sayıları artıyor. Doğurganlık hızımız 2018’den beri nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında gerilemeye devam ediyor. Bu durum sağlıktan ekonomiye, şehirleşmeden dijitalleşmeye, sosyal politikalardan çevre politikalarına kadar pek çok alanda değişimi ve riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle küresel ölçekte yaşanan demografik değişim ve dönüşüme karşı bugün aileyi güçlendirmek zorundayız.

İşte şu an açıklayacağımız Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ailelerimizi bu tehlikelere karşı dirençli kılacak tedbirlerden oluşuyor. 81 ilde gerçekleştirdiğimiz aile çalıştayları, 15 bin 480 hanede yapılan görüşmeler, ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 8. Aile Şuramız ve mart ayında açıkladığımız Yaşlı Profili Araştırmamız kapsamında Eylem Planımızı hazırladık.”

‘İLK OLMA NİTELİĞİ TAŞIYOR’

Göktaş, 16 bakanlık, 27 kamu kurum ve kuruluşu, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle hazırlanan bu eylem planının “odağına aileyi alması” nedeniyle ilk olma niteliği taşıdığını söyledi.

5 STRATEJİK HEDEF

2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planının 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini aktaran Göktaş, “Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması”, “Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi”, “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması”, “Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi”, “Aileye Duyarlı Çevre Politikaları ile Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması”nın beş temel stratejik amaçları olduğunu söyledi.

‘EVLİLİK ALGISINI GÜÇLENDİRECEK FAALİYETLER PLANLANACAK’

Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak genç ve dinamik nüfus yapısının korunması, nesiller arası dayanışmanın artırılması, aile fertlerinin sorun çözme becerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, dinamik nüfus yapısını korumak için farkındalık çalışmaları, evlilik ve aile algısını güçlendirecek faaliyetler planladıklarını, bu kapsamda politikaları doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 il Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan üç il İzmir, Antalya ve Karaman’da pilot uygulamalarla belirleyeceklerine işaret etti.

‘ESNEK ÇALIŞMA İLE AİLYE DESTEK VERİLECEK’

“Ayrıca küresel riskler ile demografik dönüşüme karşı nesillerin muhafazası ve sürekliliğinin sağlanması için aile kurumunu korumak ve güçlendirmek en öncelikli amacımız” diyen Göktaş, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda aileleri ve aile bireylerini tehdit eden her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara yönelik tedbirleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İkinci amacımız, ekonomik, sosyal, kültürel ve insani kalkınma ile yakından ilişkili olan ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi. Bu hedef doğrultusunda ailelerin sosyo-ekonomik hayata katılımını teşvik etmek, yeni bilgi ve becerileri kazanmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca esnek ve uzaktan çalışma modeli ile mahalle tipi kreşler gibi uygulamalarla ailelere destek olacağız. Üçüncü amacımız ise aileyi merkezine yerleştirdiğimiz sosyal politika ve hizmetlerimizin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmak. Vatandaşlarımızın, standart uygulamaların benimsendiği, daha kurumsal ve daha kaliteli bir sosyal hizmetten faydalanması için faaliyetler yürüteceğiz. Dördüncü amacımız bir yandan medya ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik ederken diğer yandan dijital dünyanın risklerine karşı aile bireylerini korumak ve bilinçlendirmek.”

‘DİJİTAL MECRALAR AİLEYİ ETKİLİYOR’

Bakan Göktaş, her geçen gün çeşitlenerek artan dijital mecraların çocuk ve gençler başta olmak üzere bugün aile bireylerinin her birini ayrı ayrı etkilediğini söyledi.

Dijital bağımlılığın arttığını, dijital içeriklerin zaman zaman çocukların masum dünyasını kirlettiğini aktaran Göktaş, “Aile içi iletişim zayıflıyor, aile bağları zedeleniyor. Medyada aile dostu içeriklerin daha fazla yer almasını sağlayacak, aile yapımızı ve değerlerimizi hedef alan yapımlara karşı da tedbirler alacağız. Dünyamızı daha yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle bir taraftan çevreye olan duyarlılığını artırırken diğer yandan aile odaklı çevre politikalarının benimsenmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

‘AİLE ENSTİTÜSÜ HAYATA GEÇİRİLECEK’

Mahalle bazlı sosyal hizmet modelini hayata geçireceklerini, danışmanlık ve psikososyal destekleri artıracaklarını belirten Göktaş, ailenin güçlendirilmesine yönelik politikalara temel sağlayacak aile araştırmalarının yapılması amacıyla Aile Enstitüsü’nü hayata geçireceklerini, eğitim programlarıyla kadının ve erkeğin, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik temelinde yuva kurmalarına destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir